[Reippautta vaaran varalle]
Etusivu Kurssin tavoitteet Pienkurssit
Vanhempien rooli Usein kysyttyä Kouluttaja Yhteystiedot
 

Kurssit koulussa

Kurssit koulussa on tarkoitettu ala-asteikäisille lapsille.

1) Kaikille luokille. Suurien oppilasmäärien vuoksi voi koulu valita kaksi aihetta, joista oppilaille esitetään interaktiivinen show. Suosituimmat aiheet ovat kiusaaminen ja ahdistelu. Kiusaaminen sisältää myös kaverikeskustelun. Keskustelun jälkeen vauhdikkaat, hauskat ja hyödylliset harjoitukset teatterin, ilmaisutaidon, kehonkielen ja itsepuolustuksen aloilta. n. 2h. Oppilasmäärä n. 30-50 oppilasta. Opettajat ovat mukana. Kolmetuntisessa kurssissa ryhmät ehtivät tehdä myös syventäviä näytelmiä.

2) Ongelmaluokille. Jos luokassa on paljon kiusaamista tai muuten huonot sosiaaliset taidot omaavia oppilaita, kannattaa luokan koulutukseen käyttää kokonainen koulupäivä oman opettajan läsnäollessa. Edellä mainitut aiheet: Kiusaaminen, kiusaamiseen liittyvä Hyvä kaveri-keskustelu ja ahdistelukeskustelut.

Koulupäivää rytmittävät vauhdikkaat, hauskat ja hyödylliset harjoitukset teatterin, ilmaisutaidon, kehonkielen ja itsepuolustuslajien aloilta. Oppilaat tekevät itse molemmista aiheista näytelmiä, joita on aikaa purkaa ja työstää. Oman opettajan läsnäolo antaa luokalle mahdollisuuden jatkaa kiusaamis- ja hyvä kaveriasiaa koulun arjessa jatkossakin ja koko luokka voi tukea ja auttaa kiusattua. Myös kiusaaja oppii pikkuhiljaa muuttamaan toimintatapojaan.

Ongelmaluokka voikin muuttua yhteen hiileen puhaltavaksi malliluokaksi. Jos luokalla on resursseja, voidaan koulutus pitää kaksipäiväisenä, jolloin aiheiksi saadaan myös eksyminen ja tulipalo. Tällöin lapsen arvoa ja lupaa suojella itseään pohditaan laajemmin.

3) Pienryhmän kurssit koulussa koulupäivän aikana. Max 8 oppilasta. Oppilaat voivat olla esimerkiksi opettajien ja koulukuraattorin valitsemia lapsia, joiden sosiaalisista taidoista ollaan erityisen huolestuneita. Joskus lapset ovat olleet pedofiilin uhreja.

Kurssi on kaksipäiväinen ja siinä käsitellään kaikki REIPPAUTTA VAARAN VARALLE -kurssin aiheet: Eksyminen, tulipalo, kiusaaminen ja ahdistelu. Kiusaamiskeskustelu sisältää myös Hyvä kaveri-osion. Edellä mainitut harjoitukset ja näytelmät kaikista aiheista. Kouluttajalla on hyvää aikaa tehdä huomioita jokaisesta lapsesta erikseen ja auttaa lasta yksilöllisesti reipastumisen alkuun.

Kurssilla kiinnitetään erityishuomiota jokaisen lapsen ominaislaatuun, etsitään vahvuuksia ja keskustellaan paljon elämän arvoista, lapsen ainutlaatuisuudesta. Tarpeen mukaan puhumme myös päihteistä, mutta jos ryhmässä on useita alkoholistiperheistä tulevia lapsia, on päihdekurssin parempi olla erikseen tästä kokonaisuudesta.

4) Oppilaiden koulutuksen tueksi koululle voidaan sopia myös samasta aiheesta vanhempainilta.

[Tekijä]